คอร์สติวโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

ผลงานติวโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลักสูตร 3 ปี คุณวุฒิ ม.3 (HOTLINE) ปีการศึกษา 2564

1. นาย ณชพล พงศ์นุรักษ์ (ดิสก์)
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

ณชพล พงศ์นุรักษ์ (ดิสก์) เลขประจำตัวสอบ 25650100248

3. นาย พฤกษ์ ใจกล้า (พฤกษ์)
โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

พฤกษ์ ใจกล้า (พฤกษ์) เลขประจำตัวสอบ 25650100700

5. นาย มาตุภูมิ เพชรจำนงค์ (แสตมป์)
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

มาตุภูมิ เพชรจำนงค์ (แสตมป์) เลขประจำตัวสอบ 25650100862

7. นาย ณัฐชนน แซ่เล้า (แมมมอส)
โรงเรียนปัว จ.น่าน
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

ณัฐชนน แซ่เล้า (แมมมอส) เลขประจำตัวสอบ 25650100293

2. นาย ปิตุลักษณ์ ไสยแพทย์ (เปรม)
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

ปิตุลักษณ์ ไสยแพทย์ (เปรม) เลขประจำตัวสอบ 25650100643

4. นาย สหรัตน์ ธีรเนรมิต (ช็อมเปอร์)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

สหรัตน์ ธีรเนรมิต (ช็อมเปอร์) เลขประจำตัวสอบ 25650101065

6. นาย ชัยณรงค์ แจ่มดี (บอส)
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จ.กรุงเทพมหานคร
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

ชัยณรงค์ แจ่มดี (บอส) เลขประจำตัวสอบ 25650100197

หลักสูตร 3 ปี คุณวุฒิ ม.3 (HOTLINE) ปีการศึกษา 2563

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

1. นาย สุทธิภัทร วงษ์รัตน์ (ลีโอ)
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2563

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

3. นาย ศุภณัฐ การะเวก (ณัฐ)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE) 2563

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

2. นาย พีรวิทย์ ไชยศิลป์ (อาร์ม)
โรงเรียนปัว จ.น่าน
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE) 2563

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

4. นาย ชนกันต์ รีพี (ขนุน)
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
สำรอง อันดับ 8 หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE) 2563

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

หลักสูตร 1 ปี (HOTLINE) คุณวุฒิ ปวช. ปีการศึกษา 2563

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

1. นาย ธนธรณ์ ทองประเสริฐ (น๊อต)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จ.พิจิตร
ตัวจริง หลักสูตร 1 ปี (HOTLIINE) 2563

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

2. นาย กิตติทัต อำไพ (ทัด)
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จ.กรุงเทพมหานคร
ตัวจริง หลักสูตร 1 ปี (HOTLIINE)2563

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

หลักสูตร 3 ปี คุณวุฒิ ม.3 (HOTLINE) ปีการศึกษา 2561

ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี 2561
ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี 2561

หลักสูตร 6 เดือน คุณวุฒิ ปวส (JUMPER) ปีการศึกษา 2561

ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 6 เดือน 2561
ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 6 เดือน 2561