คอร์สโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2567

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นคอร์สเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าโดยเฉพาะ เจาะลึกข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบของโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจาะเฉพาะ 3 รายวิชาที่ออกข้อสอบ สอนตั่งแต่พื้นฐาน สอนเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อย และสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง เรามีข้อสอบย้อนหลัง รวบรวมตั้งแต่ปี 2550-2565 ในทุกรายวิชาทีสอบรวมกันมากกว่า 3,000 ข้อ ฝึกทำข้อสอบแบบข้อต่อข้อ เพื่อความพร้อมที่สุดในการลงสอบสนามจริง มีการทดสอบหลังจบคอร์ส เพื่อประเมินผลการเรียน เรียนสนุกกับติวเตอร์คุณภาพแบบพี่ติวน้อง ที่จะให้ความรู้และความใส่ใจอย่างเต็มเปี่ยม มีผลงานการติวการรันตีคุณภาพ

ระเบียบการรับสมัครสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์) 2567

ผลงานการติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางส่วน

1. นาย ณชพล พงศ์นุรักษ์ (ดิสก์)
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

ณชพล พงศ์นุรักษ์ (ดิสก์) เลขประจำตัวสอบ 25650100248

3. นาย พฤกษ์ ใจกล้า (พฤกษ์)
โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

พฤกษ์ ใจกล้า (พฤกษ์) เลขประจำตัวสอบ 25650100700

5. นาย มาตุภูมิ เพชรจำนงค์ (แสตมป์)
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

มาตุภูมิ เพชรจำนงค์ (แสตมป์) เลขประจำตัวสอบ 25650100862

7. นาย ณัฐชนน แซ่เล้า (แมมมอส)
โรงเรียนปัว จ.น่าน
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

ณัฐชนน แซ่เล้า (แมมมอส) เลขประจำตัวสอบ 25650100293

2. นาย ปิตุลักษณ์ ไสยแพทย์ (เปรม)
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

ปิตุลักษณ์ ไสยแพทย์ (เปรม) เลขประจำตัวสอบ 25650100643

4. นาย สหรัตน์ ธีรเนรมิต (ช็อมเปอร์)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

สหรัตน์ ธีรเนรมิต (ช็อมเปอร์) เลขประจำตัวสอบ 25650101065

6. นาย ชัยณรงค์ แจ่มดี (บอส)
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จ.กรุงเทพมหานคร
ตัวจริง หลักสูตร 3 ปี (HOTLIINE)2565

ชัยณรงค์ แจ่มดี (บอส) เลขประจำตัวสอบ 25650100197

มุมมองของติวเตอร์

            พุทธศักราช 2560 เป็นปีแรกที่สถาบันมีความภูมิใจอย่างยิ่ง ในการเปิดคอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับการของรัฐบาล ดำเนินจัดทำกิจการด้านไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค

             ในปัจจุบันนอกจากนักเรียนทหารแล้ว ก็มีโรงเรียนช่างการไฟฟ้าที่เรียนฟรี ย้ำว่าฟรีจริงๆ ตลอด 3 ปีการศึกษา เรียนไปไม่ตกงานแน่นอน ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี จบแล้วได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย

              นับว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงไม่แพ้งานราชการ แถมเงินเดือนสูงกว่าด้วย ได้ทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเบอร์ 1 ของประเทศไทยตั้งแต่อายุยังน้อยและมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าเป็นวิศวกรการไฟฟ้าในอนาคต คนภายนอกแข่งขันกันมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี้ แต่นี้คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วคับที่จะได้ร่วมงานกับการไฟฟ้าตั้งแต่อายุ 15 ปีเท่านั้น

คอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

หากจะกล่าวว่าต้นแหล่งหรือเบ้าหลอมที่ผลิต “มนุษย์สายฟ้า” ที่ออกมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ทั่วประเทศในขณะนี้คือ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ผลิตพนักงานฮอทไลน์เพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศมาแล้วกว่า 1,000 คน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้บุคลากรระดับวิศวกร ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทอีกจำนวนหลายสิบคน ซึ่งศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกคนมีความผูกพันธ์ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะศิษย์เก่าของโรงเรียนใช้ชีวิตอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่อายุเพียง 15 ปีเท่านั้น

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปัจจุุบันมีพนักงาน HOTLINE ทั่วประเทศไม่ถึง 400 คน เมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ ถือเป็นกลุ่มคนน้อยนิดมาก อย่างไรก็ดี อาชีพนี้ก็ยังเปิดรับให้คนมาสมัครกันตลอด และด้วยความที่เป็นงานที่ต้องการความปลอดภัยอย่างสูงสุด จึงต้องมีการคัดเลือกคนเข้าทำงานอย่างเข้มงวด นับตั้งแต่ขั้นตอนการสอบข้อเขียน มาจนถึงการตรวจสุขภาพ ตรวจสมรรถภาพทางร่างกายต่างๆ

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บรรยากาศการเรียน


เมื่อสำเร็จการศึกษา

  • เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน จะได้รับประกาศนัยบัตรชองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาจอนปลายสอบสามัญ (ม.6) และจะได้รับการบรรจุเป็น หนักงานช่างระดับ 2 (ฮอทไลน์) อัตราเงินเดือนเทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปวช.
  • ผู้ที่สอบได้คะแนนดี 5 อันดับแรก และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ทางโรงเรียนจะให้โอกาสสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาคอมพิวเตอร์ ภายในแรกที่จบการศึกษาจากโรงเรียน หากสอบคัดเลือกได้ในสถาบันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดให้แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะอนุญาตให้ลาศึกษาต่อได้ โดยได้รับทุนการศึกษาให้ปีละ 40,000.- บาท พร้อมทั้งรับเงินเดือนด้วย

*** หมายเหตุ พนักงานช่างระดับ 2 ฮอทไลน์หมายถึงพนักงานช่างปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าแรงสูง (แรงดันไฟฟ้า 22,000 – 115,000 โวลต์) ที่มีแรงดันไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานฮอทไลน์โดยเฉพาะ ***

ข้อผูกพันต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  • นักเรียนที่ศึกษาไม่จบหลักสูตรตามที่กำหนด หรือลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เป็นเงินตามจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาไปแล้วเป็นจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาฯ
  • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานเป็นพนักงานฮอทไลน์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่น้อยกว่า 9 ปี ถ้าปฏิบัติงานไม่ครบจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญา
  • นักเรียนที่เข้าเรียนในปีการศึกษานี้ จะสำเร็จการศึกษาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับสอง (ฮอทไลน์) และพนักงานช่างระดับสอง รรช. (ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการศึกษาต่อฯ) ในวันที่ 1เมษายน 2563 สัญญาชดใช้เกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษาจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2572 หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ นักเรียนและผู้ค้ำประกันจะต้องชดใช้เงิน 450,000.- บาท หากลาออกภายหลังปฏิบัติงานไปแล้ว จำนวนเงินจะลดหลั่นลงตามจำนวนปีปฏิบัติงานที่เหลือ