0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่องรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) จำนวน 400 อัตรา

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่องรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) จำนวน 400 อัตรา

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่องรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) จำนวน 400 อัตรา

police1_2564

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ : 1 – 28 เม.ย. 64


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 18 มิ.ย. 64


สอบข้อเขียน : 27 มิ.ย. 64 (13.30 – 16.30)


ประกาศผลสอบข้อเขียน : 6 ก.ค. 64


ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง : 12 – 21 ก.ค. 64


ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและลำดับสำรอง : 5 ส.ค. 64

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.