0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา


รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา

กรุณาเลือกหน่วยที่ผู้สมัครได้สมัครสอบไว้ ตามประกาศรับสมัคร


ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)


ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)


ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)


ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)


ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)


ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)


ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)


ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)


ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)


กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.