0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

ติวสอบ PAT7.6 ภาษาบาลี

ติวสอบ PAT7.6 ภาษาบาลี

VIEW BY

แสดง %d รายการ

New
คอร์สติวสอบ Pat7.6 ภาษาบาลี
88

PAT 7.6 ภาบาลี โดยพี่เบียร์ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

3,000.00฿

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าเรียนในคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้คะแนนภาษาบาลีเป็นส่วนหนึ่งนั้น ผู้เข้าสอบทุกคนต้องเข้าใจถึงที่มา องค์ประกอบของภาษาบาลี การใช้และการแปลความหมายไปมาระหว่างภาษาบาลีและภาษาไทย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำแบบทดสอบ ด้วยข้อสอบจำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน กับเวลา 3 ชั่วโมง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำข้อสอบให้รวดเร็วและแม่นยำ