นโยบายการคืนเงิน

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

Refund Policy (นโยบายการขอรับเงินคืน)

บริษัท เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์ จำกัด (เจ้าของเว็บไซต์ engineer-tutor.com) มีนโยบายการดูแลลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอรับเงินคืน (Refund) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คอร์สเรียนที่สถาบัน

ในกรณีที่คอร์สเรียนถูกเลื่อน/ยกเลิก โดยบริษัท

  • ทางลูกค้าสามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน ในกรณีที่ชำระผ่านการโอนเงินธนาคาร โดยจะได้รับเงินคืนภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ทางบริษัทมีการออกประกาศเลื่อนหรือยกเลิก
  • กรณีที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ทางบริษัทฯ จะคืนเงินมันจำสำรองที่นั่งเต็มจำนวน (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น) บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป

ในกรณีที่คุณแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนในกรณีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อน/ยกเลิกคอร์สเรียนจากสถาบัน

กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งความประสงค์ พร้อมสาเหตุการขอเงินคืน

  • ทางบริษัทจะคืน “ครึ่งหนึง” ของเงินมัดจำสำรองที่นั่ง เช่น คอร์สเรียนการบินพลเรือน สำรองที่นั่ง 3,000 บาท ทางบริษัทจะคืนเงินจำนวน 1,500 บาท และหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต (ในกรณีที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต) โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วันหลังจากการขอคืนเงินได้รับการอนุมัติ

คอร์สเรียนออนไลน์ / คอร์สเรียนวีดีโอ

  • หากสั่งซื้อคอร์สเรียนแล้ว ผู้เรียนไม่พึงพอใจในคอร์สออนไลน์/คอร์สวีดีโอ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน หลังจากที่การลงทะเบียนสั่งซื้อคอร์สเสร็จสมบูรณ์ และยังไม่ได้เริ่มเรียน (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น) โดยทางทีมงานจะมีการสัมภาษณ์สอบถามถึงสาเหตุ หลังจากที่การขอรับเงินคืนได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วัน