Engineer Tutor: ส่วนของติวเตอร์

s
@@ แบบฟอร์มการสมัครติวเตอร์ @@
ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์
ชื่อ - นามสกุล นาย นางสาว *
ชื่อเล่น *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Username *
Password *
วัน / เดือน / ปีเกิด
เบอรโทรศัพท์ *
รูปถ่ายปัจจุบัน
E-Mail *
Facebook
Line ID
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา: ระดับปริญญาตรี
สถานะการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ จบการศึกษาแล้ว
มหาวิทยาลัย *
คณะ *
ภาควิชา *
เกรดเฉลี่ย *
ประวัติการศึกษา: ระดับปริญญาโท
สถานะการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ จบการศึกษาแล้ว
มหาวิทยาลัย
คณะ
ภาควิชา
เกรดเฉลี่ย
วิชาที่ถนัดสอน
วิชาถนัดสอนลำดับที่ 1 *
ระดับชั้นที่สอน *
วิชาถนัดสอนลำดับที่ 2
ระดับชั้นที่สอน
วิชาถนัดสอนลำดับที่ 3
ระดับชั้นที่สอน
ประสบการณ์สอนบรรยายอย่างละเอียด *
สมัครสอนคอร์สพิเศษที่สถาบัน
ไม่เสียค่าแนะนำ ราคาค่าสอน
อยู่ระหว่าง 400-1000 บาท/ชม
ขึ้นอยู่ความสามารถของผู้สอน
ศิษย์เก่าได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน
ติวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์
ติวสอบทุนนักบินฝึกหัด (Student Pilot)
ติวสอบเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คอร์สติวออนไลน์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ