รายวิชาที่สอบและเกณฑ์การให้คะแนนสอบ ก.พ. ภาค ก หลักสูตรใหม่ ประจำปี 2563

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

รายวิชาที่สอบและเกณฑ์การให้คะแนนสอบ ก.พ. ภาค ก หลักสูตรใหม่ ประจำปี 2563

คอร์สติวสอบ ก.พ. 2562

ข้อสอบ ก.พ. ออกข้อสอบจำนวน 200 คะแนน

ความสามารถในการวิเคราะห์
(ความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย) 100 คะแนน

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

วิชา
คะแนนเต็ม
เกณฑ์ผ่าน
คะแนนผ่าน
1. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
50 คะแนน
60%
30 คะแนน
1.1หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.3 วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
1.4 หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
2. ความสามารถในการวิเคราะห์
100 คะแนน
60%
60 คะแนน
2.1 ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ และ อุปมาปุปไมย)
2.2 ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
50%
30 คะแนน
3.1 บทสนทนา
3.2 จับใจความสำคัญ
3.3 คำศัพท์และสำนวน
3.4 หลักไวยากรณ์

บทความโดย

EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”ocsc” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-course,ocsc”]
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”ocsc-online” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-online-course,ocsc-online”]

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *