รายละเอียดการสอบรอบข้อเขียนและรอบพละ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี ฮอทไลน์ 2564

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

รายละเอียดการสอบรอบข้อเขียนและรอบพละ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี ฮอทไลน์ 2564

[academia_heading title=”รายละเอียดการสอบรอบข้อเขียนและรอบพละ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี ฮอทไลน์ 2564″ el_class=”mg-bottom-60″]

สอบข้อเขียน

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน หลักพิเศษ 1 ปี

วิชาความรู้ทั่วไป 50 คะแนน
1.1) ความถนัดเชาว์ปัญญา (APtitide)
1.2) ภาษาอังกฤษ
1.3) ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
1.4) สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ.

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ปวช) 50 คะแนน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

เกรณ์การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย

ประเภท
จำนวนครั้งที่ได้
คะแนน
ดันพื้น
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาทีโดยการย่อศอกลง
ให้อกกดลงบนเครื่องนับและดันตัวขึ้นให้สุด
ศอกตึง เป็นหนึ่งครั้ง
(ถ้าดันตัวไม่สุด ศอกไม่ตึง จะไม่นับ)
50 ครั้งขึ้นไป
15
45 - 49
12
40 - 44
10
35 - 39
8
30 - 34
6
25 - 29
5
20 - 24
4
15 - 19
3
10 - 14
2
ไม่เกิน 9 ครั้ง
1
ลุงนั่ง
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาที
เท้าแยกห่างกันประมาณ 1 ฟุต ประสานนิ้วมือ
รองท้ายทอยใว้ เมื่อเริ่มให้งอตัวขึ้น จนศอก
สัมผัสเข่าทั้งสอง แล้วปล่อยตัวลงจนนิ้วมือ
สัมผัสกับพื้นนับเป็นหนึงครับ
50 ครั้งขึ้นไป
15
45 - 49
12
40 - 44
10
35 - 39
8
30 - 34
6
25 - 29
5
20 - 24
4
15 - 19
3
10 - 14
2
ไม่เกิน 9 ครั้ง
1
วิ่ง
ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร
หรือ 4 รอบ สนามฟุตบอล
ตามที่กรรมการกำหนด
ไม่เกิน 4 นาที
20
4.01 -4.15
15
4.16 -4.30
13
4.31 -4.45
11
4.46 -5.00
9
5.01 -5.15
7
5.16-5.30
5
5.31 -5.45
3
5.46-6.00
2
6.01-7.00
1
เกิน 7.01 นาที หรือวิ่งไม่ครบ
0
ดึงข้อราวเดี่ยว ในระยะเวลา 1 นาที
20 ครั้งขึ้นไป
10
15-19
7
10-14
5
5-9
3
ไม่เกิน 4 ครั้ง
1

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”peaevs” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-course,peaevs”]
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”peaevs-online” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-online-course,peaevs-online”]

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *