ปฎิทินการสอบ Student Pilot

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

[academia_heading title=”ปฎิทินการสอบ Student Pilot ประจำปี” sub_title=”บอกช่วงเวลา ว่าช่วงไหน สายการบินไหน เปิดรับบ้าง เพื่อการเตรียมพร้อม” el_class=”mg-bottom-40″]
สายการบิน
ช่วงเวลา
ขั้นตอนการสมัครสอบ
ตัวอย่างการรับสมัคร และคุณสมบัติ
2015 - 2016
การรับสมัคร
การสอบ
การบินไทย


THAI Airway Student Pilot
มีนาคมเมษายน - ธันวาคม1.สอบข้อเขียน

2. ตรวจร่างกาย เวชศาสตร์

3. Interview Captain

4. Aptitude Test Professor

5. Teamwork Professor

6. Interview Professor

7. จิตเวช เวชศาสตร์

thai airway student pilot recruitment1. ชายไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

2. พ้นพันธะทางทหาร ไม่มีประวัติอาชญากร

3. จบปริญญาตรีทุกสาขา

4. สุขภาพดี สายตาดี

5. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 cm

6. Toeic 650 หรือ THAI TEP 63 ขึ้นไป
ไทย แอร์เอเชีย


Air Asia Student Pilot
เมษายน - พฤษภาคมกรกฎาคม - มกราคม1.สอบข้อเขียน

2. Interview Captain

3. ตรวจร่างกาย และจิตเวช เวชศาสตร์
1. ชาย-หญิงไทย อายุไม่เกิน 28 ปี

2. ชายพ้นพันธะทางทหาร ไม่มีประวัติอาชญากร

3. จบปริญญาตรีทุกสาขา

4. สุขภาพดี สายตาดี

5. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 cm

6. Toeic 650 ขึ้นไป
ไทยสมายล์


Thai smile airway student pilot
มิถุนายนกรกฎาคม - มกราคม1.สอบข้อเขียน

2. Aptitude Test

3. Teamwork

4. ตรวจร่างกาย และจิตเวชเวชศาสตร์

5. Interview Captain
thai smile student pilot recruitment1. ชายไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

2. พ้นพันธะทางทหาร ไม่มีประวัติอาชญากร

3. จบปริญญาตรีทุกสาขา

4. สุขภาพดี สายตาดี

5. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 cm

6. Toeic 650, Toefl 550, Ielts 5.5 ขึ้นไป
บางกอก แอร์เวย์


Bangkok Airway Student Pilot
พฤศจิกายนธันวาคม - กุมภาพันธ์1.สอบข้อเขียน

2. ตรวจร่างกาย และจิตเวช เวชศาสตร์

3. Interview Captain
bangkok airway student pilot recruitment
1. ชาย-หญิงไทย อายุไม่เกิน 28 ปี

2. ชายพ้นพันธะทางทหาร ไม่มีประวัติอาชญากร

3. จบปริญญาตรีทุกสาขา

4. สุขภาพดี สายตาดี

5. Toeic 650, Toefl 550, Ielts 5.5 ขึ้นไป
นกแอร์


Nok airway Student Pilot
พฤศจิกายนธันวาคม - เมษายน1.สอบข้อเขียน

2. ตรวจร่างกาย และจิตเวช เวชศาสตร์

3. Interview Captain
Nok airway student pilot recruitment1. ชาย-หญิงไทย อายุไม่เกิน 33 ปี

2. ชายพ้นพันธะทางทหาร ไม่มีประวัติอาชญากร

3. จบปริญญาตรีทุกสาขา

4. สุขภาพดี สายตาดี

5. Toeic 650, Toefl 550, Ielts 5.5 ขึ้นไป
ไทยไลอ้อนแอร์


Thai Lion Airway Student Pilot
สิงหาคม-กันยายนตุลาคม1.สอบข้อเขียน

2. ตรวจร่างกาย และจิตเวช เวชศาสตร์

3. Interview Captain
Thai lion air student pilot recruitment1. ชาย-หญิงไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

2. ชายพ้นพันธะทางทหาร ไม่มีประวัติอาชญากร

3. จบปริญญาตรีทุกสาขา

4. สุขภาพดี สายตาดี

5. Toeic 650, Toefl 80, Ielts 5.5 ขึ้นไป
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”student-pilot” columns=”3″ item=”6″ category=”student-pilot”]