Student Pilot Thai Air Asia Qualification

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

[academia_heading title=”คุณสมบัติผู้สมัครสอบทุนนักบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย 2560″ el_class=”mg-bottom-60″]
student pilot thai air asia 2017

แอร์เอเชียเปิดรับสมัคร Student Pilot 2017 ศิษย์การบิน บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย (ไม่จำกัดเพศ)
2. อายุไม่เกิน 28 ปี (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป)
3. เพศชายพ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม.
5. มีสุขภาพแข็งแรง และมีสายตาดี หากผ่านการผ่าตัด Lasik หรือ PRK
ต้องผ่านมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) และก่อนผ่าตัดต้องมีค่าสายตาสั้นหรือยาวไม่เกิน 300 และค่าสายตาเอียง 150
6. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือกำลังจะจบการศึกษา และได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ภายใน 31 กรกฎาคม 2560
7. ผ่านการทดสอบ TOEIC  650 คะแนนขึ้นไป (รับเฉพาะ Personal และสอบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป)
8. ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(หากพบว่ามีประวัติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้ารับเป็นพนักงาน)

หมายเหตุ – รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น