0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนของกองทัพเรือ 2565

วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนของกองทัพเรือ 2565

วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการโรงเรียนนายเรือ 2565

การสอบคัดเลือก

 • การสอบภาควิชาการ เป็นการทดสอบความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานดีเพียงพอที่จะศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนนายเรือได้ต่อไป
 • วิชาที่สอบและคะแนนในการสอบภาควิชาการ จะทำการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหารายวิชาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนนเต็มรวม 700 คะแนน ดังนี้
  1. วิชาวิทยาศาสตร์ 220 คะแนน
  2. วิชาคณิตศาสตร์ 220 คะแนน (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40)
  3. วิชาภาษาอังกฤษ 160 คะแนน (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40)
  4. วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 100 คะแนน
 • ในการสอบภาควิชาการ คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะเตรียมดินสอดำชนิด 2B และยางลบที่จะใช้ในการทำข้อสอบไว้ให้ผู้สมัครทุกคน โดยผู้สมัครไม่ต้องนำดินสอและยางลบของตนเองเข้าห้องสอบ และห้ามผู้สมัครนำเครื่องคำนวณ อุปกรณ์-เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าทุกชนิด กระดาษจดข้อความ หรือกระดาษอื่นๆ และเอกสารทุกชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้สมัครฝ่าฝืน และกรรมการคุมสอบตรวจพบการนำสิ่งต้องห้ามเข้าห้องสอบ จะถือว่าผู้นั้นกระทำการทุจริตในการสอบ นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

คะแนนรวม 700 คะแนน เวลา 09.30 – 12.30 น.

วิทยาศาสตร์ 220 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ 220 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 160 คะแนน

วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 100 คะแนน

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
Sold
คอร์สติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร
86

Live Streaming คอร์สติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร ตะลุยโจทย์

5,500.00฿

คอร์สติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร ตะลุยโจทย์: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 10 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันพุธที่ 1 เม.ย. 2565 ปิดคอร์ส วันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสตรีม รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 50 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.