0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2565

New
86

VDO COURSE คอร์สติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565

4,000.00฿

VDO COURSE ติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า: คอร์สวีดีโอนี้บันทึกจากากรสอน Live Streaming คอร์สติวสอบบรรจุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565 น้องๆสามารถดูวีดีโอการเรียนการสอนได้ไม่จำกัดจำนวนวันและเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ โดยที่น้องไม่ต้องกลับไปนั่งอ่านเองครับ

มีคนเคยกล่าวว่า “การไฟฟ้า” คือรัฐวิสาหกิจเบอร์หนึ่ง ของประเทศไทย แล้วจะดีแค่ไหน ถ้าคุณได้เป็นส่วนหนึงขององค์กรณ์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยแบบนี้ ความมั่นคง สวัสดิการ ที่นี้ไม่เป็นรองที่ไหนแน่นอน!!

คอร์สติวสอบของเราเน้นตรงจุด ติวข้อสอบในส่วนของภาคการสอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง สอนโดยพนักงานการไฟฟ้า

ระเบียบการรับสมัครสอบบรรจุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2565

ผลงานติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า

สอบบรรจุทำงาน กฟภ.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2563 

สอบผ่านรอบแรก (ข้อเขียน) 4 คน

น้องเบน, น้องนัท, น้องเปิ้ล, น้องเต้

และผ่านสัมภาษณ์ได้เข้าทำงาน กฟภ  4 คน

และน้องที่ได้อันดับสำรอง ถูกเรียกบรรจุทั้งหมดในปีนี้

 • นาย ณัฐภัทร นพคุณ (น้องเต้)
สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 ติดตัวจริง

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

 • นาย วงศธร ยามเย็น (น้องเบน)
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  การไฟฟ้าเขต 1 ภาค 1 (ปฏิบัติงนที่จังหวัดลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย) ติดตัวจริง รับ 3 ตำแหน่ง

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

 • นาย ณัฏฐ์ บำเพ็ญเกียรติกุล (น้องพัด)
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  สังกัดสำนักงานใหญ่ ติดตัวสำรอง ถูกเรียกบรรจุ

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

 • นาย อาทิตย์ เค้าทอง (น้องเปิ้ล)
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 ติดตัวสำรอง ถูกเรียกบรรจุ

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

สอบบรรจุทำงาน กฟภ.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2562

ติวคอร์สออนไลน์ทั้งหมด 4 คน

สอบผ่านรอบแรก (ข้อเขียน) 4 คน

น้องเบน, น้องแมน, น้องปริ้น, น้องเต้

และผ่านสัมภาษณ์ได้เข้าทำงาน กฟภ จ.นครราชสีมาา 1 คน

 • นาย ตุลธร ภักดีแก้ว (น้องเต้)
สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 ติดตัวจริง  รับ 2 ตำแหน่ง

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

รายวิชาที่สอบ

Weight Score!!

ตำแหน่ง **วิศวกรไฟฟ้า**

 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร 60 ข้อ

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง 40 ข้อ

ตำแหน่ง **พนักงานช่างไฟฟ้า**

 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร 60 ข้อ

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง 40 ข้อ

เวลาที่ใช้ในการสอบ

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

10.00 -12.00 ( 2 ชั่วโมง ): วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร
14.00 -16.00 ( 2 ชั่วโมง ): วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า

9.00 -12.00 ( 3 ชั่วโมง ): วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร
14.00 -16.00 ( 2 ชั่วโมง ): วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ภาพคอร์สติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค