หมวดหมู่: ติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

นาย ศรัณย์ ชูศรี (โจ้) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

นาย ศรัณย์ ชูศรี (โจ้) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ศรัณย์ ชูศรี (น้องโจ้) จบการศึกษ…
Read more
นางสาว สิริจิตร จันทร์ประสิทธิ์ (บิ๋ง) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

นางสาว สิริจิตร จันทร์ประสิทธิ์ (บิ๋ง) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สิริจิตร จันทร์ประสิทธิ์ (น้อ…
Read more
นาย ชลสิทธิ์ สงคง (แฟร้ง) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

นาย ชลสิทธิ์ สงคง (แฟร้ง) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ชลสิทธิ์ สงคง (น้องแฟร้ง) สอบบรร…
Read more
นาย ธนาภูมิ เง่ายุธากร (ภูมิ) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

นาย ธนาภูมิ เง่ายุธากร (ภูมิ) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ธนาภูมิ เง่ายุธากร (น้องภูมิ) สอ…
Read more
นาย พุฒิพงศ์ สุจริตพงษ์ (เจมส์) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

นาย พุฒิพงศ์ สุจริตพงษ์ (เจมส์) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย พุฒิพงศ์ สุจริตพงษ์ (น้องเจมส์) …
Read more
นาย พลธนัฐ จันทร์จิรีย์ (แมค) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565

นาย พลธนัฐ จันทร์จิรีย์ (แมค) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นาย พลธนัฐ จันทร์จิรีย์ (แมค) สอบบรร…
Read more
นาย กันตภณ กันตวิรุฒ (กันต์) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

นาย กันตภณ กันตวิรุฒ (กันต์) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย กันตภณ กันตวิรุฒ (กันต์) สอบบรรจ…
Read more
นาย ปิยพงศ์ บุญหนุน (ต้น) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

นาย ปิยพงศ์ บุญหนุน (ต้น) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ปิยพงศ์ บุญหนุน (ต้น) สอบบรรจุกา…
Read more
นาย กิตติเชษฐ์ จูมทอง (กัปตัน) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

นาย กิตติเชษฐ์ จูมทอง (กัปตัน) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย กิตติเชษฐ์ จูมทอง (กัปตัน) สอบบร…
Read more
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) เรื่องผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ประจำปี 2566