0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Blog

ข่าวสารรับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ 2565

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ 2565

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการ [...]
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ 2565

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ 2565

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการส [...]