หมวดหมู่: ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก การเป็นข้าราชการที่ดี

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป รอบปกติ พฤษภาคม 2565

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป รอ…
Read more

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 17

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลั…
Read more

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 16

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลั…
Read more

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 15

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลั…
Read more

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 14

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลั…
Read more

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 13

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลั…
Read more

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 12

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลั…
Read more

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 11

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) ออนไลน์ วิชาความรู้และลั…
Read more

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามรถทั่วไป รอบปกติ กรกฎาคม 2561

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามรถทั่วไป รอบ…
Read more