0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Course

หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ปรับพื้นฐาน 2020

Sold
หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

About Instructor

หนังสือเตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ปรับพื้นฐาน 2563

รายวิชาสอบข้อเขียนโรงเรียการไปรษณีย์

รายวิชาสอบข้อเขียนโรงเรียการไปรษณีย์

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์

 • ร้อยล่ะและเปอร์เซ็นต์
 • สัดส่วนและอัตราส่วน
 • สถิตเบื้องต้น
 • ดอกเบี้ย
 • กำไรและขาดทุน
 • การหาพื้นที่ ปริมาตร และ เราขาคณิต
 • การคำนวณอายุ
 • การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์
 • จำนวนจริง
 • ระยะระหว่างเสาและจำนวนเสา
 • โจทย์เรื่องงาน
 • ระยะทาง เวลา ความเร็ว
 • วิธีเรียงสับเปลี่ยน
 • ครม และ หรน
 • ผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน
 • ความน่าจะเป็น
 • ความสัมพันธ์และฟังชั่น
 • ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล &ลอการิทึม
 • ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
 • เซต
 • ตรรกศาสตร์
 • เมทริกซ์
 • เราขาคณิตวิเคราะห์

วิชาภาษาอังกฤษ

 • Part of speech
 • Subject-Verb agreement
 • Active voice/ Passive voice
 • Tense
 • Reading
 • Conditional Sentences
 • Conversation

วิชาภาษาไทย

 • เสียงในภาษา
 • ธรรมชาติของภาษา
 • การอ่านจับใจความ
 • ภาษากับการแสดงความคิด
 • วรรณศิลป์
 • การสร้างคำ
 • การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
 • กลุ่มคำ และประโยค
 • คำราชาศัพท์
 • ระดับของภาษา
 • ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

ข้อสอบวิชาทัศนคติ 107 ข้อ

หมายเหตุ: หนังสือไม่มีเฉลยน่ะครับ เราทำมาเพื่อติวในคลาสเรียนของเรา เนื่องจากผู้ปกครองและน้องสอบถามการซื้อหนังสือเรียนกันมาเยอะเราจึงจัดจำหน่ายครับ

ราคาหนังสือ 350 บาท จัดส่ง EMS 100 บาท รวม 450 บาท

หนังสือติวสอบสถาบันการบินพลเรือน

หนังสือติวสอบสถาบันการบินพลเรือน

หนังสือติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

หนังสือติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

หนังสือติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

หนังสือติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

หนังสือติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือติวสอบสถาบันการบินพลเรือน

Reviews Statistic

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

เริ่มคอร์ส
ระยะเวลาเรียน -
ระดับคอร์ส ปรับพื้นฐาน
ราคา 450.00฿

สินค้าหมดแล้ว

Share our course