Live Streaming คอร์สติวสอบบรรจุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563

Live Streaming คอร์สติวสอบบรรจุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563

4,000.00฿

คอร์สติวสอบบรรจุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2563 ปิดคอร์ส วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 2563 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสด สามารถดูรายละเอียดตารางเรียนได้จากด้านล่างครับ รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 26 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

engineer tutor live streaming
สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 2563

คอร์ส Live Streaming ดีอย่างไร?

คอร์ส Live Stream ของเราเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ เรียนตามตารางเรียนที่กำหนด โดยที่น้องนั่งเรียนได้ที่บ้าน และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนรอบตลอด 24 ชม สงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามในกลุ่มได้เลย

เรียนสด 1 รอบ และน้องๆสามารถย้อนกลับมาดู Live Video ย้อนหลัง เรียนไม่ทันตรงไหนหรือต้องการเรียนซ้ำ ไม่จำกัดจำนวนรอบ ตลอด 24 ชั่วโมง

ใช้งานง่าย ไม่ต้องลองโปรแกรม เพียงแค่มี Account Facebook ก็สามารถเรียนได้

รองรับทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet และทุกระบบปฎิบัติการ IOS, Android, Window

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง รถติด 1-3 ชมต่อวัน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนในกทม. แล้วเสียค่าที่พัก ค่าเดินทาง อันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

น้องๆสามารถติดต่อติวเตอร์ที่สอนได้โดยตรง สามารถเข้าถึงได้ ไม่เหมือนกับการเรียนผ่านวีดีโอที่น้องๆไม่สามารถสอบถามติวเตอร์ที่สอนในรายวิชานั้นๆได้จริง

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวสอบบรรจุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2563 ปิดคอร์ส วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 2563 เป็นการไลฟสด สามารถดูรายละเอียดตารางเรียนได้จากด้านล่างครับ รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 26 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

คอร์สตะลุยโจทย์: ฝีกทำข้อสอบวิชาวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, ระเบียบสำนักนายก, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย, ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สอนวิเคราห์โจทย์ วิธีการจดจำต่างๆ เพื่อน้องๆจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆในการรับราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี 2563 นี้

 • ฝึกทำข้อสอบเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ เปรียบเสมือนพี่ติวให้น้อง น้องสอบติดมากเท่าไร ยิ่งเป็นเกียรติกับสถาบัน
 • ติวสอบรอบสัมภาษณ์รายบุคคลฟรี!! ในกรณีที่น้องสอบผ่านรอบแรก
 • มี Post Test เสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Online ของเรา

รายวิชาที่สอน

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ รวม 200 คะแนน)

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์รายบุคคล 100 คะแนน)

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสมารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

ปล1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภาค ก

ปล2. สำหรับน้องๆที่ผ่านรอบแรก สถาบันจะติวรอบการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล ฟรี!!! 

หลักสูตร

รายวิชาที่สอน จำนวนชั่วโมง ติวเตอร์
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง26 ชั่วโมงพี่ซิน

ตารางเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 4,000 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ