คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565

คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565

3,500.00฿

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันพุธที่ 9 มี.ค. 2565 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสตรีม รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 34 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

คอร์สตะลุยโจทย์: สอนปรับพื้นฐานในแต่ละรายวิชาที่ใช้สอบมีแบบฝึกหัดให้ทดลองและฝีกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี แบบเข้มข้น สอนเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อยและสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อนน้องๆจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับราชการตำรวจในปีนี้ครับ

 • ฝึกทำข้อสอบเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ ดูแลน้องจนถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 • ติวสอบรอบสัมภาษณ์รายบุคคลและแนะนำการสอบพละฟรี!! ในกรณีที่น้องสอบผ่านรอบแรก
 • มีข้อสอบหลังเรียนเสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Online ของเรา

หลักสูตร

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 1

เรื่อง PRESENT TIME

 • Simple Present and Present Continuous
 • รูปของ Simple Present และ Present Continuous
 • Frequency adverbs (คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่)
 • การเติม s ที่ท้ายคำ
 • การสะกดคำที่ลงท้ายด้วย s/-es
 • Noun action verbs
 • กริยาปัจจุบัน ประโยคคำตอบอย่างสั้นถึงประโยคการตอบด้วย yes/no

เรื่อง NOUNS AND PRONOUNS

 • การออกเสียงที่ลงท้ายด้วย s/-es
 • รูปพหูพจน์ของคำนาม
 • ประธาน กริยา และกรรม
 • รูปกรรมของบุพบท (objects of prepositions)
 • คำบุพบทบอกเวลา (prepositions of time )
 • การเรียงลำดับคำ (word order) สถานที่ (place) และเวลา (Time)
 • การสอดคล้องคำระหว่างประธาน-กริยาในประโยค (Subject-verb agreement)
 • การใช้คำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนาม
 • การใช้คำนามเป็นคำคุณศัพท์
 • บุรุษสรรพนาม (personal pronouns) ในรูปประธานและกรรม
 • คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns )
 • คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns )
 • คำสรรพนามและคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ
 • Reflexive pronouns
 • รูปเอกพจน์ของ other, another และ the other
 • รูปพหูพจน์ของ other, other(s) และ the other(s)

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 2

เรื่อง Present simple and continuous

 • Verb + infinitive or -ing form
 • present simple
 • present continuous

เรื่อง Past simple

 • Past simple
 • Past continuous

เรื่อง Some, any, much, many, a lot of, a little, a few

 • Articles : Some, any, much, many, a lot of, a little, a few

เรื่อง Comparatives and superlatives

 • Comparatives and superlatives: (not)as…as,too, enough

เรื่อง Present perfect

 • Present perfect and past simple

เรื่อง Will and going to

 • modal verb : May, might, could

เรื่อง Must, mustn’t and needn’t

 • modal verb : Will and won’t

เรื่อง Second conditional

 • conditional : Second conditional /I wish

เรื่อง Past perfect

 • Reported speech

เรื่อง Passive (present and past simple)

 • Passive (Present Perfect and future)
 • Wh-question
 • yes-no question
 • Question tag

ตารางเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 3,500 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ