คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.5 ปีการศึกษา 2565

คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.5 ปีการศึกษา 2565

3,500.00฿

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันพุธที่ 9 มี.ค. 2565 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสตรีม รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 34 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

คอร์สตะลุยโจทย์: สอนปรับพื้นฐานในแต่ละรายวิชาที่ใช้สอบมีแบบฝึกหัดให้ทดลองและฝีกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี แบบเข้มข้น สอนเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อยและสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อนน้องๆจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับราชการตำรวจในปีนี้ครับ

 • ฝึกทำข้อสอบเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ ดูแลน้องจนถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 • ติวสอบรอบสัมภาษณ์รายบุคคลและแนะนำการสอบพละฟรี!! ในกรณีที่น้องสอบผ่านรอบแรก
 • มีข้อสอบหลังเรียนเสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Online ของเรา

หลักสูตร

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 1

เรื่อง Modal Auxiliaries

 • used to VS be, get used to
 • Direct and Indirect Speech – Question
 • กริยาช่วย (Modal Auxiliaries)
 • คำแสดงความสามารถ canและ could
 • การกล่าวถึงความน่าจะเป็นด้วย mayและ might
 • การใช้สำนวนกล่าวคำขออนุญาตด้วย mayและ can
 • การใช้ could เพื่อกล่าวถึงความน่าจะเป็น
 • การถามอย่างสุภาพด้วย may I, could I , can I
 • การขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพด้วย would you, could you, will you
 • การแสดงข้อเสนอแนะด้วย shouldและ ought to
 • การให้คำแนะนำ had better
 • การพูดถึงเรื่องของความจำเป็นด้วย have to, have got to, must
 • การแสดงความไม่จำเป็นด้วย do not have to
 • การห้ามปรามโดยใช้ must not
 • การแสดงความเป็นเหตุเป็นผลด้วย must
 • Imperative sentences
 • การแสดงข้อเสนอแนะด้วย let’s and why don’t
 • การแสดงความชอบด้วย prefer, like better, would rather

เรื่อง Connecting Ideas

 • Coordinating Conjunction
 • Subordinating Conjunction
 • Correlative Conjunction
 • การเชื่อมความด้วย and
 • การเชื่อมความด้วย but และ or
 • การเชื่อมความด้วย so
 • การใช้กริยาช่วยหลังbut และ and
 • การใช้ and + too , so , either, neither
 • การเชื่อมความด้วย because
 • การเชื่อมความด้วย even though หรือ although

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 2

เรื่อง Present perfect simple and continuous

 • Verb pattern
 • present perfect simple and continuous

เรื่อง Used to and would

 • Past perfect simple and past perfect continuous

เรื่อง Question forms

 • Comparison

เรื่อง Future Tense

 • Future Tense

เรื่อง Probability present and future

 • Future continuous and future perfect
 • Be going toและ will
 • การกล่าวถึงอนาคตด้วย time clauses และ if-clauses
 • การใช้ present continuous และ simple present เพื่อบอกเหตุการณ์ในอนาคต

เรื่อง Passive

 • Use of the passive
 • ประโยค active และประโยค passive
 • Transitive and intransitive verbs
 • รูป passive forms ของ present และ past progressive

เรื่อง Passive : advanced structures

 • Articles and quantifiers

เรื่อง Reported speech

 • Reporting verbs

เรื่อง Talking about ability

 • Relative clauses

เรื่อง Criticising past actions

 • Mixed conditions

เรื่อง Emphasis

 • Unreal past and had better

เรื่อง คำนามนับได้/ไม่ได้ และคำนำหน้านาม

  • Count and noncount nouns
  • การใช้ several , a lot of, many/much และ a few/ a little

เรื่อง adjective clauses

 • การใช้ who, whom, who ,who(m),that , whichใน adjective clauses

เรื่อง GERUNDS และ INFINITIVES

 • Gerund : กริยา + gerund
 • Go + – ing
 • การใช้ be used /accustomed to
 • การใช้ get used /accustomed to
 • การใช้ be supposed to
 • Infinitives : กริยา + infinitive
 • การใช้ in order to และ for
 • การใช้ infinitive กับ too และenough

ตารางเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 3,500 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ