คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565

คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565

3,500.00฿

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันพุธที่ 9 มี.ค. 2565 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสตรีม รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 34 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

คอร์สตะลุยโจทย์: สอนปรับพื้นฐานในแต่ละรายวิชาที่ใช้สอบมีแบบฝึกหัดให้ทดลองและฝีกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี แบบเข้มข้น สอนเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อยและสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อนน้องๆจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับราชการตำรวจในปีนี้ครับ

 • ฝึกทำข้อสอบเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ ดูแลน้องจนถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 • ติวสอบรอบสัมภาษณ์รายบุคคลและแนะนำการสอบพละฟรี!! ในกรณีที่น้องสอบผ่านรอบแรก
 • มีข้อสอบหลังเรียนเสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Online ของเรา

หลักสูตร

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 1

เรื่อง I/My/,You/your; Be

 • การแนะนำตัวเกี่ยวกับอาชีพเป็นภาษาอังกฤษ
 • อาชีพในภาษาอังกฤษ
 • Article : A, An, The
 • Pronoun
 • Possessive Pronoun

เรื่อง Can/Can’t

 • Present Simple Tense
 • กิจวัตรประจำวันในภาษาอังกฤษ

เรื่อง Present Simple

 • รวม Adverb ชนิดต่างๆ ในภาษาอังกฤษ
 • Adverb of frequency

เรื่อง Present Continuous

 • Present Continuous Tense
 • บทสนทนาภาษาอังกฤษ คุณกำลังทำอะไร

เรื่อง was/were

 • Past simple Tense
 • บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวในอดีต She was smart.

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 2

เรื่อง Be and personal information

 • This/that/these/those, plurals, object pronouns

เรื่อง There is/there are

 • Have got

เรื่อง Present simple positive

 • Present simple
 • adverbs of frequency

เรื่อง Present simple negative

 • possessive ‘s whose and possessive pronouns

เรื่อง Present Continuous

 • Present Continuous
 • Present simple

เรื่อง A lot of, much, many, some and any

 • Like + v.ing

เรื่อง Adverbs of manner

 • Have to and don’t have to

เรื่อง Was/were ; ago

 • Past simple positive

เรื่อง Past simple negative

 • Past simple question and short answer

เรื่อง Comparative adjectives

 • Superlative adjectives

เรื่อง Going to

 • Will to predictions
 • Verb to Have
 • Verb – ing นั้น สำคัญไฉน
 • Like / To Be Like / Would Like
 • Let’s / Let / How About
 • Question Word (Wh – Questions)

ตารางเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 3,500 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ