คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.2 ปีการศึกษา 2565

คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.2 ปีการศึกษา 2565

3,500.00฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันพุธที่ 9 มี.ค. 2565 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสตรีม รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 34 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

คอร์สตะลุยโจทย์: สอนปรับพื้นฐานในแต่ละรายวิชาที่ใช้สอบมีแบบฝึกหัดให้ทดลองและฝีกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี แบบเข้มข้น สอนเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อยและสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อนน้องๆจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับราชการตำรวจในปีนี้ครับ

 • ฝึกทำข้อสอบเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ ดูแลน้องจนถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 • ติวสอบรอบสัมภาษณ์รายบุคคลและแนะนำการสอบพละฟรี!! ในกรณีที่น้องสอบผ่านรอบแรก
 • มีข้อสอบหลังเรียนเสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Online ของเรา

หลักสูตร

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1

เรื่อง การจำแนกสาร

 • การแยกสาร
 • การแยกสารผสม
 • การกลั่นลำดับส่วน
 • สารประกอบและธาตุ
 • สารบริสุทธิ์
 • ตารางธาตุ
 • สสารและสมบัติของสาร – การแยกสาร

เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

 • สมการเคมี
 • ปฏิกิริยาเคมีที่พบทั่วไป
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา
 • การเกิดปฏิกิริยาเคมี

เรื่อง ทรัพยากรธรณี

 • ดิน
 • กระบวนการเกิดดิน
 • ชั้นดิน
 • ส่วนประกอบของดิน
 • ชนิดของดิน
 • ปัญหาของดิน
 • หินและแร่
 • หินตะกอน
 • หินอัคนี
 • หินแปร
 • ลักษณะทางกายภาพของแร่
 • ชนิดของแร่
 • แร่ที่พบในประเทศไทย
 • หิน ดิน แร่
 • ปิโตรเลียม
 • ถ่านหิน
 • การแยกแก๊สธรรมชาติ (แก๊สธรรมชาติ)
 • การกลั่นลำดับส่วน
 • น้ำ
 • แหล่งน้ำ
 • การเกิดลำน้ำ
 • น้ำบาดาล
 • ธรณีพิบัติภัย

เรื่อง โลกของเรา

 • โครงสร้างโลก
 • ธรณีสัณฐาน
 • โลกและทรัพยากรธรรมชาติ
 • การผุพังอยู่กับที่
 • การกร่อน
 • การกัดเซาะ
 • การกระทำของน้ำใต้ดิน

เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน

 • แรงที่กระทำต่อวัตถุ
 • แรงและชนิดของแรง
 • ปริมาณเวกเตอร์ (ขนาดและทิศทางของแรง)
 • การหาแรงลัพธ์
 • แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุ

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 2

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต

 • อาหารกับการดำรงชีวิต
 • คาร์โบไฮเดรต
 • โปรตีน
 • ไขมัน
 • วิตามิน
 • แร่ธาตุ

เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์

 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบย่อยอาหารของมนุษย์
 • ระบบทางเดินอาหารของสัตว์
 • ระบบหมุนเวียนโลหิต
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
 • เลือด
 • ภูมิคุ้มกัน
 • ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน
 • การหายใจของคน
 • การหายใจของคน
 • ระบบหายใจ
 • ระบบหายใจของมนุษย์
 • ระบบขับถ่าย
 • ระบบขับถ่ายของเสีย
 • ระบบขับถ่ายของมนุษย์
 • ระบบประสาทของมนุษย์
 • พฤติกรรม
 • ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
 • การสืบพันธุ์
 • ระบบสืบพันธุ์
 • ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์
 • ระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย
 • ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง
 • การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์
 • การผสมเทียม

เรื่อง แสง

 • แสง
 • ส่วนประกอบของตา
 • กระจกและเลนส์
 • การสะท้อนของแสง
 • การหักเหของแสง
 • กล้องโทรทรรศน์
 • การมองเห็น
 • สีของวัตถุและการดูดกลืนแสง

ตารางเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 3,500 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ