คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.3 ปีการศึกษา 2565

คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.3 ปีการศึกษา 2565

3,500.00฿

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันพุธที่ 9 มี.ค. 2565 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสตรีม รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 34 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

คอร์สตะลุยโจทย์: สอนปรับพื้นฐานในแต่ละรายวิชาที่ใช้สอบมีแบบฝึกหัดให้ทดลองและฝีกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี แบบเข้มข้น สอนเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อยและสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อนน้องๆจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับราชการตำรวจในปีนี้ครับ

 • ฝึกทำข้อสอบเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ ดูแลน้องจนถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 • ติวสอบรอบสัมภาษณ์รายบุคคลและแนะนำการสอบพละฟรี!! ในกรณีที่น้องสอบผ่านรอบแรก
 • มีข้อสอบหลังเรียนเสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Online ของเรา

หลักสูตร

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1

เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

 • ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
 • แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
 • การเคลื่อนที่ ความเร่ง และผลของแรง
 • แรงพยุง
 • แรงเสียดทาน
 • โมเมนต์ของแรง
 • แรงพยุงและโมเมนต์ของแรง
 • แรงเสียดทาน แรงพยุง และโมเมนต์

เรื่อง งานและพลังงาน

 • งาน
 • กำลัง
 • งานและพลังงาน
 • พลังงานกล
 • พลังงานจลน์
 • พลังงานศักย์โน้มถ่วง
 • กฎการอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า

 • ไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 • กฎของโอห์ม
 • วงจรไฟฟ้าในบ้าน
 • ตัวต้านทาน
 • ความต้านทานไฟฟ้า
 • ทรานซิสเตอร์
 • พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
 • การต่อความต้านทาน
 • การต่อเซลล์ไฟฟ้า
 • สายดิน

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2

เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

 • ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
 • ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
 • ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
 • ดวงดาวในท้องฟ้า
 • เอกภพและระบบสุริยะ
 • ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
 • พัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ

เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า

 • การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า
 • กลุ่มดาว
 • กาแล็กซี

เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ

 • กล้องโทรทรรศน์
 • ดาวเทียม
 • ยานอวกาศ
 • เทคโนโลยีอวกาศ
 • เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม
 • ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ
 • ระบบสุริยะ เอกภพ และเทคโนโลยีอวกาศ
 • การใช้ชีวิตในอวกาศ

เรื่อง ระบบนิเวศ

 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • ระบบนิเวศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
 • การหมุนเวียนของแร่ธาตุ
 • วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
 • การถ่ายทอดพลังงาน
 • การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ

เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

 • สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ป่าไม้
 • สัตว์ป่า
 • มลพิษทางอากาศ
 • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • ทรัพยากรดิน
 • ทรัพยากรน้ำ
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 • หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene) และดีเอ็นเอ (DNA)
 • พันธุศาสตร์
 • โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรม
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • พันธุวิศวกรรม

ตารางเรียน

คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2565

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 3,500 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ