ป้ายกำกับ: คอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

นาย ธนภัทร ครองยุทธ (พุทเตอร์) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566
นาย อรรถพล ฉ่ำแสง (อรรถ) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566
นาย อนันต์สิทธิ์ แสนจันทร์ (แผน) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566
นาย นิติพัฒน์ ปัญญา (ตั้ม) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566
นาย ณัชพล พักสง (วิว) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566
นาย เกริกชัย มหายศนันทน์ (โฟล์ค) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566
นาย ณัฐสิทธิ์ เกตุดอน (ขิง) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566 (รุ่น.นรช 55)

นาย ณัฐสิทธิ์ เกตุดอน (ขิง) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566 (รุ่น.นรช 55)

นาย ณัฐสิทธิ์ เกตุดอน (ขิง) จบการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้…
Read more
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่3 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 2566
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรอบที่2 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 2566
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบ2 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 2566