0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

ประกาศสำนังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 339 อัตรา 2565

ประกาศสำนังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 339 อัตรา 2565

ประกาศสำนังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2565

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อายุรเวท)
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • โภชนากรปฏิบัติงาน

moph2565

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.