0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT 7.6 ภาษาบาลี ออนไลน์ Part1

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT 7.6 ภาษาบาลี ออนไลน์ Part1

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT 7.6 ภาษาบาลี ออนไลน์ Part1

ผู้เรียน: นางสาว รสิตา กีรติยานันท์ (น้องอิ้งค์)
👉โรงเรียนสตรีวิทยา
————————————————————————————–
ผู้สอน: นาย ปณิธาน หินผา (พี่เบียร์)
👉จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ วิชาเอกภาษไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 1
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม;
ID Line : golfae1
หรือ 083-812-1905 (พี่กอล์ฟ)

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
New
คอร์สติวสอบ Pat7.6 ภาษาบาลี
86

PAT 7.6 ภาบาลี โดยพี่เบียร์ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

3,000.00฿

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าเรียนในคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้คะแนนภาษาบาลีเป็นส่วนหนึ่งนั้น ผู้เข้าสอบทุกคนต้องเข้าใจถึงที่มา องค์ประกอบของภาษาบาลี การใช้และการแปลความหมายไปมาระหว่างภาษาบาลีและภาษาไทย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำแบบทดสอบ ด้วยข้อสอบจำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน กับเวลา 3 ชั่วโมง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำข้อสอบให้รวดเร็วและแม่นยำ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.