0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

ประกาศตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)

ประกาศตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)

ประกาศตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน

ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ

ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ

ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน จำนวน 25 ข้อ

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.