0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

รายละเอียดการสอบรอบข้อเขียนและรอบพละ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี ฮอทไลน์ 2564

รายละเอียดการสอบรอบข้อเขียนและรอบพละ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี ฮอทไลน์ 2564

รายละเอียดการสอบรอบข้อเขียนและรอบพละ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี ฮอทไลน์ 2564

สอบข้อเขียน

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน หลักพิเศษ 3 ปี

วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

เกรณ์การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย

ประเภท
จำนวนครั้งที่ได้
คะแนน
ดันพื้น
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาทีโดยการย่อศอกลง
ให้อกกดลงบนเครื่องนับและดันตัวขึ้นให้สุด
ศอกตึง เป็นหนึ่งครั้ง
(ถ้าดันตัวไม่สุด ศอกไม่ตึง จะไม่นับ)
50 ครั้งขึ้นไป
15
45 - 49
12
40 - 44
10
35 - 39
8
30 - 34
6
25 - 29
5
20 - 24
4
15 - 19
3
10 - 14
2
ไม่เกิน 9 ครั้ง
1
ลุงนั่ง
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาที
เท้าแยกห่างกันประมาณ 1 ฟุต ประสานนิ้วมือ
รองท้ายทอยใว้ เมื่อเริ่มให้งอตัวขึ้น จนศอก
สัมผัสเข่าทั้งสอง แล้วปล่อยตัวลงจนนิ้วมือ
สัมผัสกับพื้นนับเป็นหนึงครับ
50 ครั้งขึ้นไป
15
45 - 49
12
40 - 44
10
35 - 39
8
30 - 34
6
25 - 29
5
20 - 24
4
15 - 19
3
10 - 14
2
ไม่เกิน 9 ครั้ง
1
วิ่ง
ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร
หรือ 4 รอบ สนามฟุตบอล
ตามที่กรรมการกำหนด
ไม่เกิน 4 นาที
20
4.01 -4.15
15
4.16 -4.30
13
4.31 -4.45
11
4.46 -5.00
9
5.01 -5.15
7
5.16-5.30
5
5.31 -5.45
3
5.46-6.00
2
6.01-7.00
1
เกิน 7.01 นาที หรือวิ่งไม่ครบ
0
ดึงข้อราวเดี่ยว ในระยะเวลา 1 นาที
20 ครั้งขึ้นไป
10
15-19
7
10-14
5
5-9
3
ไม่เกิน 4 ครั้ง
1

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
Sold
คอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี ตะลุยโจทย์ 2565
86

คอร์สติวโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี ตะลุยโจทย์เข้าค่าย 10 วันติด (25 ก.พ. – 5 มี.ค. 2565)

6,900.00฿

คอร์สติวโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 10 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 2563 ปิดคอร์สวันพุธที่ 25 มี.ค. 2562 เรียนวันล่ะ 5 ชั่วโมง โดยที่จะแบ่งเป็นวิชาช่วงเช้า 2 ชั่วโมง (10.00-12.00) และวิชาช่วงบ่าย 3 ชั่วโมง (13.00-16.00) รับสมัครจำนวนจำกัด 30 คน/คอร์ส รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 50 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ โดยที่น้องไม่ต้องกลับไปนั่งอ่านเองครับ

NewHot
คอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี ปรับพื้นฐาน 2565
86

คอร์สติวโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับพื้นฐานเข้าค่าย 10 วันติด (10 – 19 ต.ค. 2565)

17,000.00฿

คอร์สติวโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 10 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 2565 ปิดคอร์สวันพุธที่ 19 ต.ค. 2565 โดยแบ่งการเรียนภาคเช้า ภาคบ่ายและภาคค่ำ พร้อมเสริมการออกกำลังกายช่วงเย็น รับสมัครจำนวนจำกัด 15 คน/คอร์ส รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 65 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ โดยที่น้องไม่ต้องกลับไปนั่งอ่านเองครับ

Sold
คอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี คุณวุฒิ ปวช
86
Sold
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี ตะลุยโจทย์ 2565
86

Live Streaming คอร์สติวโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี ตะลุยโจทย์ 2565

5,500.00฿

คอร์สติวโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 8 วัน เริ่มคอร์สวันอังคารที่ 29 มี.ค. 2565 ปิดคอร์สวันอังคารที่ 5 เม.ย. 2565 เรียนวันล่ะ 5 ชัวโมง แบ่งเป็นช่วงเช้า 10.00-12.00 และช่วงค่ำ 18.00-21.00 เป็นการเรียนสดออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดตารางเรียนได้จากด้านล่าง รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 40 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ โดยที่น้องไม่ต้องกลับไปนั่งอ่านเองครับ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.