0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

รายละเอียดและเนื้อหาที่ออกสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก ปี 2565

รายละเอียดและเนื้อหาที่ออกสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก ปี 2565

รายละเอียดและเนื้อหาที่ออกสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก ปี 2565

รายละเอียดและเนื้อหาที่ออกสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก ปี 2565

หมายเหตุ1: เวลาสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง แจกข้อสอบรอบเดียว
หมายเหตุ2: ต้องผ่านทุกวิชา ถ้าไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่ง = ไม่ผ่าน ก.พ. 65 ทันที

เกณฑ์ผ่าน 30 ข้อหรือ 60 คะแนนขึ้นไป

ด้านคำนวณ

 1. อนุกรม                              5  ข้อ
 2. คณิตศาสตร์ทั่วไป             5  ข้อ
 3. ตารางสถิติ                        5  ข้อ

ด้านเหตุผล

 1. อุปมา-อุปไมย                   5  ข้อ
 2. เงื่อนไขภาษา                    5  ข้อ
 3. เงื่อนไขสัญลักษณ์             5  ข้อ

ภาษาไทย

 1. บทความสั้น                      10  ข้อ
 2. การเรียงประโยค                 5  ข้อ

รวม 50 ข้อ 100 คะแนน

เกณฑ์ผ่าน 13 ข้อหรือ 25 คะแนนขึ้นไป

 1. Structure/ Grammar                             5 ข้อ
 2. Conversation                                         5 ข้อ
 3. Vocabulary                                             5 ข้อ
 4. Reading                                                  10 ข้อ

รวม 25 ข้อ 50 คะแนน

เกณฑ์ผ่าน 15 ข้อหรือ 30 คะแนนขึ้นไป

 1. พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน                                          6 ข้อ
 2. พ.ร.ฎ. กิจการบ้านเมืองที่ดี                                               6 ข้อ
 3. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                               6 ข้อ
 4. พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม                                        3 ข้อ
 5. พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมประมวลความผิด
  ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ                                                2 ข้อ
 6. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด                                          2 ข้อ

รวม 25 ข้อ 50 คะแนน

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
Sold
คอร์สติวสอบสำนักงาน ก.พ. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 2565
86

คอร์สติวสอบสำนักงาน ก.พ. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ส.ค. – ก.ย. 2565

4,500.00฿

คอร์สติวสอบ ก.พ. เรียนกลุ่ม : คอร์สเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ กพ. ปี 2563 สอนเพื่อปรับพื้นฐานและประยุคต์ใช้ในการทำข้อสอบ เรามีข้อสอบทดสอบน้องหลายชุด รวบรวมข้อสอบเก่า ก.พ. ย้อนหลัง 10 ปีที่เคยออก คอร์สเรียนวันอาทิตย์ 6 สัปดาห์ 10.00 – 16.00 รับสมัครจำนวนจำกัด 20 คน/คอร์ส รวมเวลาเรียนทุกวิชา 27 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ โดยที่น้องไม่ต้องกลับไปนั่งอ่านเองครับ  เรียนตรงไหนไม่รู้เรื่องสามารถสอบถามติวเตอร์ได้โดยตรงหรือสอบถามในกรุ๊ปไลน์ได้ตลอด 24 ชม ใครทีใฝ่ฝันอยากรับราชการงานนี้ไม่ควรพลาดครับ เรียนสดกับติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเราดีกรีเกียรตินิยม มีประสบการณ์สอนมากมาย แล้วใว้เจอกันวันเรียนครับ

Sold
คอร์สติวสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบทั่วไป 2565
86

Live Streaming คอร์สติวสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบทั่วไป 2565

3,200.00฿
engineer tutor live streaming รายละเอียดคอร์ส คอร์สติวส [...]

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.