หมวดหมู่: ข่าวสารการรับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

กำหนดการรับสอบสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2566

[academia_heading title="โรงเรียนจ่าทหารเรือ กำหนดการรั…
Read more

ประกาศเอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ 2565

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ 2565 …
Read more

นักเรียนจ่าทหารเรือ ดีอย่างไร

[academia_heading title="นักเรียนจ่าทหารเรือ ดีอย่างไร"…
Read more

วุฒิการศึกษาในการสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ 2565

[academia_heading title="วุฒิการศึกษาในการสมัครสอบนักเร…
Read more

คุณสมบัติการสมัครสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ 2565

[academia_heading title="คุณสมบัติการสมัครสอบ นักเรียนจ…
Read more

หลักเกณฑ์การเลือกเหล่าทหาร โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2565

[academia_heading title="หลักเกณฑ์การเลือกเหล่าทหารโรงเ…
Read more

การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2565

[academia_heading title="การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม โรงเร…
Read more

โรงเรียนจ่าทหารเรือ กำหนดการสอบรอบสอง 2564

[academia_heading title="โรงเรียนจ่าทหารเรือ กำหนดการสอ…
Read more