0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา

police2_2564

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ : 1 – 28 เม.ย. 64


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 18 มิ.ย. 64


สอบข้อเขียน : 27 มิ.ย. 64 (13.30 – 16.30)


ประกาศผลสอบข้อเขียน : 6 ก.ค. 64


ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง : 12 – 21 ก.ค. 64


ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและลำดับสำรอง : 5 ส.ค. 64

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.